Xuất bản thông tin

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
   

     CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

1. Các khoản thu theo quy định:

- Học phí 30 000đ/1HS/tháng  thu 9 tháng (Theo công văn số 2257/SGD ĐT- KHTC  ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh). công văn số 868/PGD&ĐT ngày 29/06/2017 của phòng GD&ĐT Đông Triều

-  BHYT:  Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở  = 702.000đ.

+ Học sinh tham gia:70%= 491.400đ/12tháng

+ Nhà nước hỗ trợ 30%) Cả đợt: 210.600đ/12 tháng.

+ Hình thức đóng: Tham gia đóng phí cả đợt.12 tháng hoạc 6 tháng một lần

+Thời gian đóng phí: Từ 15/11/2017 đến 30/05/2018.

 +Thời hạn thẻ sử dụng: Từ 01/ 01/2018 – đến hết 31/12/2018.

2. Các khoản thu theo thỏa thuận :   

- Tiền nước uống: 7.000đ/tháng/HS.

 - Tiền thuê người trông giữ xe đạp: 10.000đ/tháng/HS

- Quỹ hội cha mẹ học sinh: Do hội cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch và thống nhất. dự kiến từ 100.000đ- 120.000đ/1 phu huynh

- Quỹ xã  hội hóa qua họp phụ huynh các lớp ngày 11/9/1017 chưa tham gia để sau.

   .

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                        

                                                                           Ngô Văn Quyến