Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
   

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017

1. Các khoản thu theo quy định:

- Học phí 30 000đ/1HS/tháng (Theo công văn số 2071/SGD ĐT- KHTC  ngày 23/8/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh).

-  BHYT:  Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở  = 54 450đ/ tháng. Học sinh tham gia: 38 115đ/tháng (Nhà nước hỗ trợ 30%) → Cả đợt: 457 380đ/12 tháng.

+ Hình thức đóng: Tham gia đóng phí cả đợt.

+Thời gian đóng phí: Từ 01/11/2016 đến 10/11/2016.

 +Thời hạn thẻ sử dụng: Từ 01/ 01/2017 – đến hết 31/12/2017.

2. Các khoản thu theo thỏa thuận :   

- Tiền nước uống: 8.000đ/tháng/HS.

 - Tiền thuê người trông giữ xe đạp: 10.000đ/tháng/HS

- Quỹ hội cha mẹ học sinh: Do hội cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch và thống nhất.

- Quỹ xã hội hóa theo tờ trình số :63/TT-THCS ngày 02/06/2016 của trường - Hội cha mẹ học sinh   được các cấp có thẩm quyên phê duyệt ,thông qua biên bản họp phụ huynh các lớp ngày 03/08/ 2016 nhất trí do hội cha me hoc sinh tiến hành thu theo tờ trình đã được các cấp đồng ý phê duyệt.

   .

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                        

                                                                                           Ngô Văn Quyến