Xuất bản thông tin

Đại hội Liên đội năm học 2012 -2013 trường THCS Hồng Thái Đông

Đại hội Liên đội năm học 2012 -2013 trường THCS Hồng Thái Đông


 

          Đại hội Liên đội năm học 2012- 2013 của Liên đội trường THCS Hồng Thái Đông được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 10 với sự tham gia của 28 em học sinh tiêu biểu đến từ 12 chi đội trong toàn trường.

            BCH Liên đội đã báo cáo kết quả đạt được trong năm học 2011- 2012 và đề ra phương hướng hoạt động của Liên đội năm học 2012- 2013. Tham luận của các đại biểu đại diện cho các chi đội đã tập trung vào những vấn đề quan trọng của công tác đội, như: biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Đội trong nhà trường; xây dựng nền nếp tự quản; nâng cao chất lượng học tập...

            Đại hội cũng lựa chọn và bầu ra 24 gương mặt tiêu biểu vào BCH Liên đội khoá 2012- 2013.

 

                                                                                                 CTV