Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG                                                  

 

 

 

 

 

 

 

         DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG          

 NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

NGÔ VĂN QUYẾN

1958

1982

HIỆU TRƯỞNG

ĐH QUẢN LÝ

916108191

2

ĐINH THỊ NGỌC DUNG

1975

1995

P. HIỆU TRƯỞNG

ĐH HOÁ HỌC

978898539

3

TRẦN THỊ MAI

1974

1995

CHỦ TỊCH CĐ

ĐH VĂN

902190461

4

ĐÀO THỊ THANH HẢI

1969

1993

TỔ TRƯỞNG KHTN

ĐH TOÁN

333667739

5

HỒ THỊ HẢI YẾN

1970

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN

333851889

6

DƯƠNG THỊ ÁNH

1987

2011

TỔNG PT ĐỘI

CĐ NHẠC

1697365588

7

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

1960

1984

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN

333679142

8

NGUYỄN THỊ THUÝ

1962

1983

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN

333679398

9

LÊ THI QUYÊN

1974

1995

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

934694865

10

PHẠM THỊ THUYẾT

1974

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

934694127

11

PHẠM THỊ PHƯƠNG

1975

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

987962288

12

MAI THỊ HƯƠNG

1975

1996

TỔ TRƯỞNG TỔ XH

ĐH VĂN

934330439

13

PHẠM THỊ BÍCH LIÊN

1978

1998

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

 

14

VŨ THỊ NGUYỆT

1978

1999

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

953083769

15

BÙI QUẾ HỒI

1976

1998

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

916108202

16

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

1980

2002

GIÁO VIÊN

ĐH VĂN

333679444

17

LÊ HỒNG NGÂN

1960

1985

GIÁO VIÊN

ĐH GDTC

977004812

18

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

1971

1993

GIÁO VIÊN

ĐH TOÁN

976919671

19

NGUYỄN THỊ THƠM

2011

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN ĐỊA

 

20

TRẦN THU HIỀN

1976

1996

GIÁO VIÊN

ĐH TOÁN

902225003

21

TRẦN THỊ THU THƯƠNG

1978

1998

GIÁO VIÊN

CĐ SINH- HOÁ

987398546

22

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

1979

2002

GIÁO VIÊN

CĐ SINH-TD

987733866

23

NGUYỄN XUÂN HIỆP

1981

2005

GIÁO VIÊN

CĐ SINH-TD

982738271

24

PHẠM THỊ THUỶ

1981

2001

KẾ TOÁN

TC KẾ TOÁN

936132466

25

LÊ THỊ THU HIỀN

1987

2009

HÀNH CHÍNH

TC KẾ TOÁN

168246062

26

LÊ HÔNG THÁI

1986

2009

HÀNH CHÍNH

THƯ VIÊN

0986 902 288

27

NGUYỄN THI DIỆP

1986

2009

HÀNH CHÍNH

THI NGHIÊM, TB

1699011675