Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIÊU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Hồng Thái Đông, ngày 28  tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2015

I. Trọng tâm công tác tháng 11/2015

1. Công tác chuyên môn: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Mỗi CB – GV đăng kí một tiết dạy tốt.

- Duy trì nền nếp dạy - học. Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Thực hiện chuyên đề học kì 1 năm học 2015-2016

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sáng tạo trong nhà trường phổ thông.

2. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện dứt điểm phổ cập trực tuyến.

3. Lao động:

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn

- Tổ chức kỉ niệm ngày NGVN

- Hoàn thành hồ sơ cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

- Tiếp tục bồi dưỡng soạn duyệt giáo án trên hệ thống online.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 3 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học Nghề PT Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/11- 30/11

- Duy trì nền nếp dạy - học.

- Các tổ chuyên môn dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20/11.

 - Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, HS giải tiếng Anh, Toán trên mạng và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

 

 

 

BGH + GV

01-02 /11

- Hoàn thiện dứt điểm phổ cập trực tuyến. Hoàn tất hồ sơ PCGD.

Theo lịch PC

03-05/11

- Hoàn thành hồ sơ cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

 

PHT, TT, GV

12/11,

18/11

- Thực hiện chuyên đề học kì 1 năm học 2015-2016

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sáng tạo trong nhà trường phổ thông

Theo lịch PC

 

 

 

Toàn trường

19/11

- Sơ kết thi đua 20/11

BGH, TTCM

 20/11

- Mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Theo lịch PC

21-25/11

- Kiểm tra đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9 và đội tuyển giải toán, tiếng Anh trên mạng

Theo lịch

01/11- 30/11

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn từ cá nhân, nhóm, tổ. Cập nhật điểm

BGH, GV

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung