Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNGTRIÊU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Hồng Thái Đông, ngày 27  tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/ 2015

 

I. Trọng tâm công tác tháng 9/2015

1. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Xây dựng các loai KH, xây dựng  đội tuyển HSG các môn văn hoá, Toán, Tiếng Anh qua mạng, đội tuyển TDTT

- Triển khai KH cuộc thi VDKTLM và DHTH  theo CV số 614 PGD & ĐT ngày 05/9/2015

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề và  kế hoạch tổ chuyên môn

Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định,

- Tiếp tục Bồi dưỡng chuyên môn (Theo lịch phòng)

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình đầu năm học, đối chiếu với PPCT. Dự giờ GV hợp đồng

- Đăng ký danh hiệu thi đua ,SKKN; Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học.

- Sinh hoạt hướng nghiệp

2. Công tác phổ cập:

-  Tiếp tục Điều tra  Phổ cập,  hoàn thiện cập nhật phổ cập trực tuyến.

3. Lao động:

 -  Dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

4. Công tác khác:

- Sinh hoạt hướng nghiệp theo lịch, Triển khai NPT

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ điểm Truyền thống nhà trường.

- Đánh giá trong ngoài nhà trường

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01-30/09

 

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường. Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo tổ, nhóm

 

03 – 05/09

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

- Khai giảng năm học mới

Theo lịch PC

06/09

- Lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9 và đội tuyển TDTT

Theo lịch PC

01 – 20/09

- Hoàn thành phổ cập trực tuyến

- Lập DS HS học NPT ( HS lớp 8)

- Đăng ký danh hiệu thi đua, SKKN, Giải pháp đổi mới PPDH trong năm học.

Theo nhóm PC

GVCN, GV dạy NPT

12/09

 

- Tập huấn chuyên môn, triển khai cuộc thi KHKT

 

 

- Tập huấn chuyên môn , triển khai cuộc thi KHKT

Theo lịch PC

06-30/9

 

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình đầu năm học, đối chiếu với PPCT. Dự giờ GV hợp đồng

 

BGH,

                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung