Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 10


 

             PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:03

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 25  tháng 09 năm 2011

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/ 2011

 

 

 

 

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2011

 

 

 

- Duy trì nề nếp dạy -học.

 

 

 

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

 

 

 

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

 

 

 

-  Hoàn thành Phổ cập .

 

 

 

-  Bồi dưỡng chuyên môn (Tập huấn WOB, chuyên đề )

 

 

 

- Ôn đội tuyển HSG các môn văn hoá.

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

01/10- 31/10

 

 

- Duy trì nề nếp dạy - học. Dự giờ thăm lớp. (BGH dự giờ 4 đ/c).

- Tổ chức ôn đội tuyển HS giỏi

 

 

12 /10

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

Theo lịch PC

 

06/10

- Lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9

Theo lịch PC

 

20 /10

- Hoàn thành phổ cập

- BGH kiểm tra hồ sơ 2 tổ trưởng

 

 

13/10

 

 

- Chuyên đề tổ KHTN và tổ KHXH ( Báo cáo chuyên đề và dạy thể nghiệm)

Theo lịch PC

 

17 -18/10

 

 

- Tập huấn chuyên môn: Xây dựng ma trận đề KT môn Toán, Lý

Theo lịch PC

 

19/10- 20/10

 

 

-         Hai tổ nộp GAĐT về bộ phận CNTT trường

-         Nộp GAĐT dự thi Ưngs dụng CNTT trong dạy học tích cực về phòng GD

Theo lịch PC

 

01/10- 31/10

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo cá nhân tổ, nhóm.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung