Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02  tháng 05 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2012

 

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 05/2012

 

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường.

 

- Thi học kỳ 2 các môn văn hoá theo lịch của PGD.

 

- Rà soát chương trình, dạy hết cho HS không bỏ chương trình cuối năm.

 

- Chấm thi HK 2. Báo cáo điểm thi, kết quả kỳ 2 và cả năm. Vào điểm sổ lớp và học bạ

 

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS khối 9 thi THPT.

 

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại HS giữa các lớp chủ nhiệm. Xét duyệt kết quả HK2 và cả năm các lớp ( HLực và HKiểm)

 

- Kiểm tra sổ điểm cá nhân,  sổ gọi tên ghi điểm, học bạ HS.

 

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

 

- Tổ chuyên môn:

 

+  Hoàn thành SKKN, giải pháp sáng tạo, giải pháp đổi mới PPDH.

 

+ Hoàn thành bài thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E.learning ( Mỗi môn 01 bài giảng)

 

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Thống kê tỷ lệ đạt ở các bộ môn.

 

- Tổng kết tổ , trường.

 

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học. Chăm sóc các bồn cây.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

07/05- 12/05

 

 

 

 

 

 

-  Coi chấm thi nghiêm túc.

+ Công tác coi thi:GV coi thi đến trước giờ thi 15p ký giấy thi và phát giấy thi cho HS. Trong giờ thi TA gv bộ môn có mặt tại phòng thi để đọc bài nghe cho HS.

+ Công tác chấm thi: Các môn lớp 9 chấm tập trung tại trường vào các buối chiều từ 13h 30p.

BGH, TCM GVbộ môn.

 

 

 

 

 

13-16

Chấm thi, hoàn thành các báo cáo (Báo cáo nộp đúng thời gian quy định)

BGH, GV đc phân công .

 

16 (8giờ00p)

- Họp tổ: NDung:

+Báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm…

+ Đánh giá chung về ưu nhược của đề KT

+Tự đánh giá về việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra HK của tổ nhóm chuyên môn. Nộp biên bản sau khi kết thúc cuộc họp

Theo lịch PGD

 

17/05 ( 9h)

 

 

- Tổ trưởng nộp báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm  về BGH

- GVCN:  báo cáo chất lượng 2 mặt GD của HK2 và cả năm. Nộp DS HS giỏi, HS tiên tiến, HS thi lại (Nếu có)

Theo lịch PC

 

18- 22

Gv bộ môn hoàn tất học bạ.

 

 

19/5

ĐH cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

 

 

20/05 (9h)

 

-Nộp SKKN, GPST, bài giảng điện tử về BGH

 

 

 

 

22/05

- Nộp bài thi

 

 

23/05

- GVCN : Hoàn thành sổ lớp và học bạ

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05

 

 

- Sơ kết tổ: Nội dung:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

+  tổng kết công tác chuyên môn, bình bầu cá nhân xuất sắc, tiên tiến.

 + Hoàn thành hồ sơ tổ nộp về BGH

 

 

Theo lịch

 

25/05

 

26/05

Xét duyệt học bạ HS lớp 9. Chốt DS HS dự thi THPT

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS với HS lớp 9

.BGH, GVCN

BGH, GVCN, 2 TT, CNTT

 

28/05

-         Sáng duyệt học bạ HS khối 6, 7A

-         Chiều duyệt học bạ HS khối 8, 7B,C

 

 

 

28-30

Tổng kết toàn trường

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02  tháng 05 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2012

 

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 05/2012

 

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường.

 

- Thi học kỳ 2 các môn văn hoá theo lịch của PGD.

 

- Rà soát chương trình, dạy hết cho HS không bỏ chương trình cuối năm.

 

- Chấm thi HK 2. Báo cáo điểm thi, kết quả kỳ 2 và cả năm. Vào điểm sổ lớp và học bạ

 

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS khối 9 thi THPT.

 

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại HS giữa các lớp chủ nhiệm. Xét duyệt kết quả HK2 và cả năm các lớp ( HLực và HKiểm)

 

- Kiểm tra sổ điểm cá nhân,  sổ gọi tên ghi điểm, học bạ HS.

 

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

 

- Tổ chuyên môn:

 

+  Hoàn thành SKKN, giải pháp sáng tạo, giải pháp đổi mới PPDH.

 

+ Hoàn thành bài thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E.learning ( Mỗi môn 01 bài giảng)

 

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Thống kê tỷ lệ đạt ở các bộ môn.

 

- Tổng kết tổ , trường.

 

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học. Chăm sóc các bồn cây.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

07/05- 12/05

 

 

 

 

 

 

-  Coi chấm thi nghiêm túc.

+ Công tác coi thi:GV coi thi đến trước giờ thi 15p ký giấy thi và phát giấy thi cho HS. Trong giờ thi TA gv bộ môn có mặt tại phòng thi để đọc bài nghe cho HS.

+ Công tác chấm thi: Các môn lớp 9 chấm tập trung tại trường vào các buối chiều từ 13h 30p.

BGH, TCM GVbộ môn.

 

 

 

 

 

13-16

Chấm thi, hoàn thành các báo cáo (Báo cáo nộp đúng thời gian quy định)

BGH, GV đc phân công .

 

16 (8giờ00p)

- Họp tổ: NDung:

+Báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm…

+ Đánh giá chung về ưu nhược của đề KT

+Tự đánh giá về việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra HK của tổ nhóm chuyên môn. Nộp biên bản sau khi kết thúc cuộc họp

Theo lịch PGD

 

17/05 ( 9h)

 

 

- Tổ trưởng nộp báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm  về BGH

- GVCN:  báo cáo chất lượng 2 mặt GD của HK2 và cả năm. Nộp DS HS giỏi, HS tiên tiến, HS thi lại (Nếu có)

Theo lịch PC

 

18- 22

Gv bộ môn hoàn tất học bạ.

 

 

19/5

ĐH cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

 

 

20/05 (9h)

 

-Nộp SKKN, GPST, bài giảng điện tử về BGH

 

 

 

 

22/05

- Nộp bài thi

 

 

23/05

- GVCN : Hoàn thành sổ lớp và học bạ

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05

 

 

- Sơ kết tổ: Nội dung:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

+  tổng kết công tác chuyên môn, bình bầu cá nhân xuất sắc, tiên tiến.

 + Hoàn thành hồ sơ tổ nộp về BGH

 

 

Theo lịch

 

25/05

 

26/05

Xét duyệt học bạ HS lớp 9. Chốt DS HS dự thi THPT

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS với HS lớp 9

.BGH, GVCN

BGH, GVCN, 2 TT, CNTT

 

28/05

-         Sáng duyệt học bạ HS khối 6, 7A

-         Chiều duyệt học bạ HS khối 8, 7B,C

 

 

 

28-30

Tổng kết toàn trường

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02  tháng 05 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2012

 

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 05/2012

 

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường.

 

- Thi học kỳ 2 các môn văn hoá theo lịch của PGD.

 

- Rà soát chương trình, dạy hết cho HS không bỏ chương trình cuối năm.

 

- Chấm thi HK 2. Báo cáo điểm thi, kết quả kỳ 2 và cả năm. Vào điểm sổ lớp và học bạ

 

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS khối 9 thi THPT.

 

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại HS giữa các lớp chủ nhiệm. Xét duyệt kết quả HK2 và cả năm các lớp ( HLực và HKiểm)

 

- Kiểm tra sổ điểm cá nhân,  sổ gọi tên ghi điểm, học bạ HS.

 

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

 

- Tổ chuyên môn:

 

+  Hoàn thành SKKN, giải pháp sáng tạo, giải pháp đổi mới PPDH.

 

+ Hoàn thành bài thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E.learning ( Mỗi môn 01 bài giảng)

 

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Thống kê tỷ lệ đạt ở các bộ môn.

 

- Tổng kết tổ , trường.

 

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học. Chăm sóc các bồn cây.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

07/05- 12/05

 

 

 

 

 

 

-  Coi chấm thi nghiêm túc.

+ Công tác coi thi:GV coi thi đến trước giờ thi 15p ký giấy thi và phát giấy thi cho HS. Trong giờ thi TA gv bộ môn có mặt tại phòng thi để đọc bài nghe cho HS.

+ Công tác chấm thi: Các môn lớp 9 chấm tập trung tại trường vào các buối chiều từ 13h 30p.

BGH, TCM GVbộ môn.

 

 

 

 

 

13-16

Chấm thi, hoàn thành các báo cáo (Báo cáo nộp đúng thời gian quy định)

BGH, GV đc phân công .

 

16 (8giờ00p)

- Họp tổ: NDung:

+Báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm…

+ Đánh giá chung về ưu nhược của đề KT

+Tự đánh giá về việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra HK của tổ nhóm chuyên môn. Nộp biên bản sau khi kết thúc cuộc họp

Theo lịch PGD

 

17/05 ( 9h)

 

 

- Tổ trưởng nộp báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm  về BGH

- GVCN:  báo cáo chất lượng 2 mặt GD của HK2 và cả năm. Nộp DS HS giỏi, HS tiên tiến, HS thi lại (Nếu có)

Theo lịch PC

 

18- 22

Gv bộ môn hoàn tất học bạ.

 

 

19/5

ĐH cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

 

 

20/05 (9h)

 

-Nộp SKKN, GPST, bài giảng điện tử về BGH

 

 

 

 

22/05

- Nộp bài thi

 

 

23/05

- GVCN : Hoàn thành sổ lớp và học bạ

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05

 

 

- Sơ kết tổ: Nội dung:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

+  tổng kết công tác chuyên môn, bình bầu cá nhân xuất sắc, tiên tiến.

 + Hoàn thành hồ sơ tổ nộp về BGH

 

 

Theo lịch

 

25/05

 

26/05

Xét duyệt học bạ HS lớp 9. Chốt DS HS dự thi THPT

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS với HS lớp 9

.BGH, GVCN

BGH, GVCN, 2 TT, CNTT

 

28/05

-         Sáng duyệt học bạ HS khối 6, 7A

-         Chiều duyệt học bạ HS khối 8, 7B,C

 

 

 

28-30

Tổng kết toàn trường

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung