Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 8

Lịch công tác tháng 8PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 28  tháng 07 năm 2011

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2011

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 8/2011

 

- Lao động, dọn vệ sinh trường học.

 

- Phổ cập .

 

- Nhận DS và hồ sơ HS 6

 

- Ôn thi và thi lại.

 

- Bồi dưỡng chuyên môn hè ( Theo lịch phòng) .

 

- Phân nhóm sắp xếp lại phòng thí nghiệm.

 

- Phân công chuyên môn và TKB đầu năm học.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

01/08

 

 

- Họp hội đồng, nhận danh sách và hồ sơ học sinh lớp 6

- Đánh giá trong và ngoài nhà trường. Nhận hồ sơ phổ cập

 

 

02 – 05/08

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

- Phân nhóm, sắp xếp lại phòng thí nghiệm.

Theo lịch PC

 

02 -06/08

- Ôn thi cho HS thi lại

Theo lịch PC

 

05 – 30/08

- Phổ cập.

 

 

08/08

- Tổ chức thi lại

Theo lịch PC

 

09/08

- Chấm thi

Theo lịch PC

 

10/08

- Báo cáo kết quả thi

 

 

11- 12/08

- GVCN tổng hợp báo cáo số HS lên lớp, ở lại lớp.

- Phân lớp cho HS thi lại.

 

 

 

Từ 15/08/ 2011.

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường.

- Lên kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung