Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9

Lịch công tác tháng 9


                                                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 27  tháng 08 năm 2011

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2011

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2011

 

- Tập dượt khai giảng

 

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

 

-  Hoàn thành  Phổ cập .

 

- Tiếp tục Bồi dưỡng chuyên môn hè ( Theo lịch phòng)

 

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, Thời khoá biểu

 

- Xây dựng đội tuyển HSG các môn văn hoá.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

01/09

- Tập dượt khai giảng

 

 

02 – 05/09

- Lao động, dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

- Quét màng nhện, lau chùi bàn ghế lớp học

- Khai giảng năm học mới

Theo lịch PC

 

06/09

- Lập danh sách đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9

Theo lịch PC

 

05 – 10/09

- Hoàn thành phổ cập

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

 

 

08- 30/09

- Tổ chức ôn đội tuyển HS giỏi

Theo lịch PC

 

10 -11/09

- Tập huấn chuyên môn ( Hai tổ trương, GV môn Mỹ Thuật )

Theo lịch PC

 

05/30/09

 

 

-         Thực hiện  KH lao động

-         Thi KS CL lớp 9 (29/09)

Theo lịch PC

 

11- 12/08

-Hoàn thành HSơ học sinh lớp 6

 

 

Từ 05/09/ 2011.

- Ổn định nề nếp, tổ chức dạy học theo KH nhà trường.

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo tổ, nhóm

 

 

Từ26-30

-  Hội nghị CB, CC, VC, LĐ  trường

 

 

                                                                                                          

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung