Xuất bản thông tin

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì I năm học 2014- 2015

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì I năm học 2014- 2015

Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015 do chuyên môn nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng, ngày 23 tháng 10 năm 2014, hai tổ chuyên môn trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp trường.


Tiếp tục phát huy các phương pháp dạy học tích cực trong các bộ môn ở các năm học trước, tổ KHXH xây dựng chuyên đề tháng 10 với nội dung " Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử lớp 9". Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Mai Thị Hương trình bày đã đưa một số vấn đề cơ bản về thực tế giảng dạy bộ môn Lịch sử trong nhà trường và những định hướng cụ thể về nội dung, phương pháp Ứng dụng CNTT cho một giờ dạy môn Lịch sử lớp 9. Giờ dạy minh họa do đồng chí Trần Thị Mai thể hiện với học sinh lớp 9B, bài dạy Tiết 6 – Các nước Châu Phi. Trong giờ dạy này, GV đã Ứng dụng CNTT có hiệu quả thông qua việc khai thác các hình ảnh, lược đồ, trò chơi ... nhằm giúp học sinh có hứng thú khi tiếp thu kiến thức lịch sử, từ đó nâng cao sự hiểu biết các vấn đề chính trị, xã hội của các nước khác trên thế giới ở những thời điểm khác nhau.

            Cũng trong thời gian này, tổ KHTN thực hiện chuyên đề: Dạy học tích hợp lien môn- sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Hóa  do đồng chí Đào Thanh Hải  báo cáo phần lí thuyết và đồng chí Trần Thị Thu Thương dạy thực nghiệm ở lớp 9A. Với chuyên đề này, phương pháp dạy học mới và các kĩ thuật dạy học tích cực đã được giáo viên chú trọng và sử dụng hợp lí trong từng hoạt động dạy học.

Cả hai chuyên đề đều đạt kết quả tốt. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm của hai tổ chuyên môn trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20/11 của học kì I năm học 2014- 2015.

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề

Đ/c: Đào Thị Thanh Hải báo cáo chuyên đề của tổ tự nhiên.

 

Đ/c: Mai Thị Hương báo cao chuyên đề của tổ xã hội

 

Đ/c:Trần Thị Thu Thương thực hiện chuyên đề của tổ tự nhiên.

 

Đ/c: Trần Thị Mai thưc hiện chuyên đề của tổ xã hội.

 

                                                                    Người viết tin bài - Mai Hương