Xuất bản thông tin

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề : Dạy học tích cực

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề : Dạy học tích cực

Tiếp tục phong trào thi đua dạy tốt học tốt của tháng 3, thực hiện kế hoạch năm học 2013- 2014 mà chuyên môn nhà trường và tổ chuyên môn đã xây dựng, ngày 10 tháng 4 năm 2014, hai tổ chuyên môn trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp trường.

Với việc chú trọng rèn kĩ năng cho học sinh trong môn Tiếng Anh, tổ KHXH thực hiện chuyên đề “ Rèn kĩ năng nghe, hiểu nói Tiếng Anh cho học sinh THCS”. Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Bùi Quế Hồi trình bày đã đưa ra những phương pháp và định hướng cụ thể cho một giờ dạy Tiếng Anh để phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh trong giờ học. Giờ dạy thực nghiệm được đồng chí Hoàng Lan Hương thể hiện với học sinh lớp 8A. Trong giờ học này, giáo viên và học sinh đã có sự kết hợp rất nhịp nhàng, đặc biệt, dưới sự điều kkhiển của giáo viên, phần nghe, nói của học sinh được thực hiện rất linh hoạt, ngoài ra các em còn được tham gia những trò chơi vừa sôi động vừa củng cố được kiến thức.

Cũng trong thời gian này, tổ KHTN thực hiện chuyên đề: Áp dụng pp bàn tay nặn bột vào giảng dạy môn sinh học 6 do đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp báo cáo phần lí thuyết và đồng chí Trần Thị Thu Thương dạy thực nghiệm. Với chuyên đề này, phương pháp dạy học mới và các kĩ thuật dạy học tích cực đã được giáo viên chú trọng và sử dụng hợp lí trong từng hoạt động dạy học.

Cả hai chuyên đề đều đạt kết quả tốt. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm trong học kì II của hai tổ chuyên môn trong học kì II của năm học 2013- 2014 nhằm nâng cao chất lượng dạy học chuẩn bị tốt kiến thức cho các em học sinh cho kì kiểm tra Học kì II sắp tới.     

                  Một số hình ảnh cua buổi chuyên đề.

 

Đ/c:Nguyễn Xuân Hiệp báo cáo phần lí thuyết môn sinh học 6.

 

Đ/c:Trần Thị Thu Thương dạy thực nghiệm môn sinh học 6.

 

Đ/c: Bùi Quế Hồi trình bày phần báo cáo lí thuyết ;rèn kĩ năng nghe, hiểu nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 8

 

Đ/c: Hoàng Lan Hương thực hiện giờ day rèn kĩ năng nghe, hiểu nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 8

 

 

                                              Người viết tin bài : Mai Hương