BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG Năm học 2014- 2015


 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

13

 

II

Loại phòng học

13

 

1

Phòng học kiên cố

09

 

2

Phòng học bán kiên cố

03

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

5

Số phòng học bộ môn

01

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

 

7

Bình quân lớp/phòng học

 

 

8

Bình quân học sinh/lớp

33 hs/lớp

 

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

5333,9

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2011

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

 

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

 

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

16

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

66

 

1

Khối lớp 6

16

 

2

Khối lớp 7

16

 

3

Khối lớp 8

17

 

4

Khối lớp 9

17

 

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

14

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

02

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

13

 

5

Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...)

24

 

6

Máy in

4

 

           

 

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

1

 

44

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                             

                                                 Đông Triều, ngày 10 tháng  9 năm 2014                                                                      

   Thủ trưởng đơn vị

         ( Đã ký)

 

 

                                                                  Ngô Văn Quyến 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: