KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 02 tháng 01  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/ 2017

 

I. Trọng tâm công tác tháng 01/2017

1. Công tác chuyên môn:

- Dạy- học theo chương trình và TKB HK II Từ 26/12/2016

- Tiếp tục bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém, HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng. . Bồi dưỡng đội tuyển TDTT. Đội tuyển Sử, Địa cấp tỉnh. Lên kế hoạch bồi dưỡng HSG các môn văn hóa khối 8.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Tổ chuyên môn tiếp tục bồi dưỡng đổi mới PPDH, Dự giờ thăm lớp

+ Thực hiện BDTX nội dung 3 mã Mô đun 31

- Thi Tiếng Anh qua mạng cấp thị xã.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2017.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 đ/c. Kiểm tra thường xuyên ( Sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, sổ đầu bài)

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/01- 30/01

 

- Duy trì nề nếp dạy - học. Thực hiện PCCM và TKB HK 2

-  Bồi dưỡng HS Giỏi, HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.  

-  Lên kế hoạch bồi dưỡng HS yếu học kì 2

- Điều tra phổ cập năm 2017

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 5 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. Học Nghề PT: Làm vườn

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 04 đ/c

 

 

 

 

 

Theo lịch PC

 

Tuần 2,3/ Tháng

12/01

Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

 

Theo lịch PC

23-24

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ đầu bài.

 

 

15-30/1

- Tiếp tục kiên toàn hồ sơ sổ sách từ cá nhân đến nhóm, tổ.

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

Theo lịch PC

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

                                                                                                                


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu