KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Đông Triều, ngày 28  tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016

 

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 04/2016.

1. Công tác chuyên môn:

 - Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị  cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ.

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ II, năm học 2015-2016. ra đề và duyệt đề KT HK 2 với môn: TD, AN, MT, C.Nghệ

- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh.

- Tổ chức Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi năm 2016 cấp trường

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng thường xuyên nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS (10 tiết).

2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2016.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học.

- Chăm sóc bồn hoa.

4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra:  Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí, dự giờ 01 đ/c.

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 8. Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng

II.Lịch cụ thể:

 

LỊCH CỤ THỂ

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/04- 30/04

 

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị  cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.

- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ. tiến hành kiểm tra  HK 2 với môn TD, AN, MT, C.Nghệ theo đúng tiến độ quy định tại PPCT đang hiện hành.

Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia. Bồi dưỡng Thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 36

 - Khai thác và sử dụng có hiệu quả  thiết bị đồ dùng dạy học.

- Kiểm tra toàn diện 01 đ/c, dự giờ 1 đ/c.

 

BGH, TPT, GV toàn trường

 

 

09-11

- Thi  NPT (HS khối 8)

Theo lịch PC

14/4

- Duyệt đề KT học kì 2 với môn TD, AN, MT, C.Nghệ.

- Hội đồng chấm hồ sơ thi GV CNG cấp trường.

BGH,TT,TPCM

 

BTC

21/4

- Kiểm tra Hồ sơ lớp 9.

 

Ban KT.

25-28

- Tham gia hội thi GVCN lớp Giỏi cấp cơ sở.

 

                                                                                                                        

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu