KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Hồng Thái Đông, ngày 31 tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2017

I. Trọng tâm công tác tháng 11/2017

1. Công tác chuyên môn: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường.

- Duy trì nền nếp dạy - học.Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT, phòng học thông minh.

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG và đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu.

- Cập nhật hệ thống hồ sơ chuyên môn.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Thực hiện BDTX nội dung 2.

+ Thực hiện chuyên đề tổ KHTN: " Ứng dụng chức năng phòng học thông minh trong giảng dạy môn Toán"

2. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc vườn mai.

4. Công tác khác:

-Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn

- Tổ chức kỉ niệm ngày NGVN

- Hoàn thành hồ sơ cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

- Kiểm tra toàn diện: 03 đ/c

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hoàn thiện minh chứng đánh giá trường học.

II.Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

01/11- 30/11

- Duy trì nền nếp dạy - học.

- Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả TB- ĐDDH, thiết bị CNTT.

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG, đội tuyển TDTT. Phù đạo HS yếu, kém.

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn từ cá nhân, nhóm, tổ. Cập nhật điểm.  Hoàn thiện minh chứng đánh giá trong nhà trường

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học. Chăm sóc vườn mai.

 

 

BGH + GV

01-06 /11

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD.

Theo lịch PC

03-08/11

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

- Kiểm tra toàn diện 03 đ/c

BGH

Ban KT

07/11

-Nộp hồ sơ và sản phẩm cuộc thi KHKT dự thi cấp cơ sở

 

13-16/11

- Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp trường

 

PHT, TT, GV

14/11

-Kiểm tra PCGD

Tại PGD

18/11

- Sơ kết thi đua 20/11

BGH, TCM

22-23/11

- Kiểm tra đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9

Theo lịch

28-29/11

- Chuyên đề; Dạy học theo chủ đề

Theo lịch PGD

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

-  Lưu.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu