Asset Publisher

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
Số:09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đông Triều, ngày 28 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/ 2016

* Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 04/2016.
1. Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.
- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.
- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ.
- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ II, năm học 2015-2016. ra đề và duyệt đề KT HK 2 với môn: TD, AN, MT, C.Nghệ
- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh.
- Tổ chức Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi năm 2016 cấp trường
- Bồi dưỡng chuyên môn:
+ Bồi dưỡng thường xuyên nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS (10 tiết).
2. Công tác phổ cập: Điều tra phổ cập năm 2016.
3. Lao động:
- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học.
- Chăm sóc bồn hoa.
4. Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.
- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, chế độ cho điểm GV
- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài.
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra: Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí, dự giờ 01 đ/c.
- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 8. Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng
II.Lịch cụ thể:

LỊCH CỤ THỂ
Ngày Nội dung công việc Ghi chú
01/04- 30/04
- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường. Tăng cường dạy kết hợp ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với học sinh lớp 9.
- Tăng cường công tác phụ đạo và bồi dưỡng HS yếu kém có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS.
- Tiếp tục rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với những môn chậm so với tiến độ. tiến hành kiểm tra HK 2 với môn TD, AN, MT, C.Nghệ theo đúng tiến độ quy định tại PPCT đang hiện hành.
Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia. Bồi dưỡng Thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 3: Mã Module 36
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học.
- Kiểm tra toàn diện 01 đ/c, dự giờ 1 đ/c.
BGH, TPT, GV toàn trường


09-11 - Thi NPT (HS khối 8) Theo lịch PC
14/4 - Duyệt đề KT học kì 2 với môn TD, AN, MT, C.Nghệ.
- Hội đồng chấm hồ sơ thi GV CNG cấp trường. BGH,TT,TPCM

BTC
21/4 - Kiểm tra Hồ sơ lớp 9.
Ban KT.
25-28 - Tham gia hội thi GVCN lớp Giỏi cấp cơ sở.Nơi nhận:
- VP nhà trường;
- Tổ CM;
- Lưu.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
( Đã kí)

Đinh Thị Ngọc Dung