Asset Publisher

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hồng Thái Đông, ngày 02  tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/ 2015

I. Trọng tâm công tác tháng 12/2015

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy –học. Bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I  theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn

- Thảo luận theo nhóm – tổ chuyên môn, hoàn tất đề kiểm tra học kỳ I.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn từ cá nhân – nhóm – tổ.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi

- Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh và Toán qua mạng cấp trường

-  Tổ chức kiểm tra Học Kỳ I năm học 2015 – 2016

2. Công tác phổ cập: Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

3. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học

4.Công tác khác: Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Phát động hưởng ứng cuộc thi " An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" và cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

- Tổ chức chấm sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c.

- Kiểm tra định kì sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài. Kiểm tra học bạ lớp

- Dự thi " Nữ giáo viên với văn hóa công sở "

- Sinh hoạt hướng nghiệp chủ đề 4 . Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học Nghề PT: Làm vườn

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng chỉ đạo

01/12- 31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục Duy trì nền nếp dạy –học. Tăng cường bồi dưỡng HS Giỏi, Phù đạo HS yếu kém. HS giải Tiếng Anh và Toán trên mạng.

- Rà soát chương trình ở tất cả các môn, chế độ cho điểm. Tổ chức ôn tập học kì I  theo nội dung thống nhất nhóm tổ chuyên môn.

- Tham gia cuộc thi " An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" và cuộc thi " Chinh phục vũ môn" trên internet

BGH

 

 

BGH, TTCM

 

 

BGH,TTCM,GVCN,CNTT

 

08-10/12

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 đ/c

 

09/12

- Thi Học sinh giỏi cấp thị xã

BGH,

10/12

Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng về công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức coi chấm thi

 

BGH, TTCM

11-12/12

- Duyệt đề KT các bộ môn.( Trừ các môn PGD ra đề)  In sao, niêm phong đề kiểm tra

BGH, TT, GV cốt cán

11 - 17/12

- KT học kỳ 1 các bộ môn : TD, AN, MT, Công nghệ, Tin học

BGH

12-13/12

-  Tổ chức Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường

 BGH

16-17/12

- Dự thi " Nữ giáo viên với văn hóa công sở "

 

18-21/12

- Tổ chức kiểm tra và chấm kiểm tra Học kỳ I Năm học 2015 -2016

BGH (Theo lịch PGD)

23/12

 

- Báo cáo kết quả kiểm tra. Đánh giá ưu nhược của đề KT. Đánh giá công tác coi và chấm bài kiểm tra về BGH

TTCM

24/12

- Tổ chức Thi toán qua mạng cấp trường

BGH

25/12

 

- Báo cáo kết quả kiểm tra. Đánh giá ưu nhược của đề KT. Đánh giá công tác coi và chấm bài thi về PGD

BGH

25/12-

 

- Tổ chức chấm sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường

Theo lịch PC BTC

28/12

- Nộp  sản phẩm cuộc thi vân dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp dự thi cấp thị xã về PGD.

Theo lịch PC

29-12- 31/12

- Cập nhật điểm vào Học bạ. Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm và học bạ.  

- Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và phương hướng học kỳ 2

Theo lịch PC

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường

- Tổ CM

- Lưu

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung