Asset Publisher

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 11


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 27  tháng 10  năm 2011

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/ 2011

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2011

 

- Duy trì nề nếp dạy -học.Ôn đội tuyển HSG các môn văn hoá.

 

- Phát động phong trào thi đua: Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 

-  Hoàn tất hồ sơ Phổ cập

 

-  Bồi dưỡng chuyên môn: Tập huấn Đổi mới PPDH và Bản đồ tư duy. .

 

- Lao động: Dọn vệ sinh quang cảnh trường học.

 

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

 

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Ghi chú

 

01/11- 30/11

 

 

- Duy trì nề nếp dạy - học.

- Các tổ chuyên môn dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20/11

- Các tổ kiểm tra chéo hồ sơ GV

- Tổ chức ôn đội tuyển HS giỏi

 

 

08-11 /11

- Tập huấn chuyên môn: Đổi mới PPDH và Bản đồ tư duy.

BGH + 2 TT

 

09/11

- Duyệt phổ cập tại THCS Hoàng Quế

PHT

 

17/11

- Kiểm tra đội tuyển HSG các môn văn hoá khối 9

 

 

19/11

- Mít tinh kỷ niệm ngày 20/11

 

 

21/11- 25-11

 

 

- BGH kiểm tra hồ sơ 2 tổ trưởng

- Kiểm tra hồ sơ 04 đồng chí: Trinh, Mai Hương, Loan, Nguyễn Hương

Theo lịch PC

 

18- 20/11

 

 

-         Hai tổ nộp GAĐT về bộ phận CNTT trường

-         Sơ kết thi đua 20/11

Theo lịch PC

 

01/11- 30/11

- Hoàn thành một số hồ sơ chuyên môn theo cá nhân tổ, nhóm. Cập nhật điểm.

 

 

 

 

   

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

- VP nhà trường

 

- Tổ CM

 

- Lưu

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung