Asset Publisher

Tổ KHXH trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề năm học 2017- 2018

Tổ KHXH trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề năm học 2017- 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017- 2018 do chuyên môn nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng, ngày 19 tháng 10 năm 2017, tổ KHXH trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề Học kì I năm học 2017- 2018.


Về dự và chỉ đạo chuyên đề của tổ có đồng chí Đinh Thị Ngọc Dung- Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng sự tham dự đông đủ của các đồng chí giáo viên trong tổ KHXH.

Bám sát nhiệm vụ năm học của PGD & ĐT Đông Triều và nhiệm vụ năm học của nhà trường ,tiếp tục phát huy có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở các năm học trước, tổ KHXH xây dựng chuyên đề Học kì I năm học 2017- 2018 với nội dung "Dạy học theo chủ đề  trong bộ môn Tiếng anh THCS".

Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Phạm Thị Bích Liên trình bày đã đưa ra một số vấn đề cơ bản về lí do và thực tế dạy học theo chủ  đề ở bộ môn Tiếng anh trong nhà trường hiện nay. Báo cáo đã  nêu rõ mục tiêu và tiến trình của dạy học theo chủ đề ở bộ môn Tiếng anh, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cụ thể khi dạy chủ đề môn Tiếng anh tại trường THCS Hồng Thái Đông.

Đ/c: Phạm Thị Bích Liên báo cáo chuyên đề.

 

Sau báo cáo lí thuyết, đồng chí Lê Thị Minh Hồng  thể hiện giờ dạy thực nghiệm với môn Tiếng anh 7-  Chủ đề " Khai thác sử dụng chức năng phòng học thông minh". Trong giờ dạy, GV đã vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học,thiết bị phòng học thông minh; tổ chức  học sinh hoạt động nhóm và cá nhân hiệu quả; chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; đảm bảo nội dung giờ học và thực hiện đúng tiến trình cũng như kiến thức của toàn bộ chủ đề. Ứng dụng CNTT có hiệu quả thông qua việc khai thác các hình ảnh, các thông tin kiến thức liên môn nhằm giúp học sinh hiểu được kiến thức cơ bản của chủ đề, hiểu tính chất các  vấn đề đặt ra trong bài học từ đó tạo hứng thú khi học bộ môn  Tiếng anh.

Đ/c: Lê Thị Minh Hồng  thể hiện giờ dạy thực nghiệm.

 

Chuyên đề được BGH nhà trường và các giáo viên trong tổ đánh giá  đạt kết quả tốt. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm của tổ chuyên môn trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày PNVN 20/10, ngày NGVN 20/11 của học kì I năm học 2017- 2018.

 Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung- Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu,nhân xét, đánh gia chuyên đề.

 

 

Người viết tin bài: Nguyễn Hiệp