Asset Publisher

Trường THC Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì II - Năm học 2017- 2018

Trường THC Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì II - Năm học 2017- 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 do chuyên môn nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng, ngày 15 tháng 03 năm 2018, tổ KHTN trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề Học kì II.


Dự buổi chuyên đề có đồng chí Đinh Thị Ngọc Dung- Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí  giáo viên trong tổ KHTN trường THCS Hồng Thái Đông.

Tiếp tục phát huy hiệu quả phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong các bộ môn ở các năm học trước, tổ KHTN xây dựng chuyên đề với nội dung "  Một số giải pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập  môn hóa học".

Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Trần Thu Thương trình bày. Báo cáo đã đưa một số vấn đề cơ bản về thực tế giảng dạy bộ môn hóa học trong nhà trường.

Giờ dạy minh họa do đồng chí Lê Thu Thảo thể hiện với học sinh lớp 8A với bài dạy: Không khí và sự cháy . Trong giờ dạy, GV đã sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hành thí nghiệm đạt kết quả.

 

Một số hình ảnh của tiết day.

Chuyên đề được các đồng chí giáo viên trong tổ và BGH đánh giá tốt. Với chuyên đề này, phương pháp dạy học mới và các kĩ thuật dạy học tích cực đã được giáo viên chú trọng sử dụng hợp lí trong từng hoạt động dạy học. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm của tổ chuyên môn trong Học kì II năm học 2017- 2018.

 

Người vết tin bài: Nguyễn Hiệp