Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì II năm học 2014- 2015

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề Học kì II năm học 2014- 2015

Chiều ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2015, tổ KHXH và Tổ KHTN trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức thực hiện chuyên đề cấp tổ học kì II năm học 2014- 2015. Đồng chí Đinh Thị Ngọc Dung- Phó hiệu trưởng nhà trường về dự và chỉ đạo chuyên đề.

Bám sát nội dung kế hoạch của BGH và chuyên môn nhà trường, chuyên đề Học kì II của hai tổ chuyên môn đều tập trung vào vấn đề " Ứng dụng CNTT, sử dụng đồ dung và thiết bị dạy học trong giảng dạy". Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Hồ Thị Hải Yến ( Tổ KHXH), đồng chí Trần Thu Hiền ( Tổ KHTN) trình bày. Dạy các tiết minh họa do đồng chí Nguyễn Thị Hương thực hiện với môn Toán 6 và đồng chí Lê Thị Quyên thực hiện với môn Ngữ Văn 7.

          Cả hai chuyên đề đều đạt kết quả tốt, bám sát thực trạng của nhà trường để đưa ra giải pháp phù hợp có hiệu quả nhằm phát huy sức chủ động sáng tạo của cả giáo viên và học sinh khi sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học trong nhà trường.

          Một số hình ảnh của chuyên đề

Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung-Phó hiệu trưởng nhà trường tới dự và chỉ đạo chuyên đề của tổ khoa học tự nhiên

 

Đ/c: Trần Thu Hiền báo cáo chuyên đề tổ khoa học tự nhiên

 

Đ/c: Nguyễn Thị Hương thưc hiện chuyên đề tổ khoa học tự nhiên

 

Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung-Phó hiệu trưởng nhà trường tới dự và chỉ đạo chuyên đề của tổ khoa học xã hội

 

Đ/c: Hồ Thị Hải Yến báo cáo chuyên đề tổ khoa học xã hội

Đ/c: Lê Thị Quyên thực hiện chuyên đề tổ khoa học xã hội

 

 

                                                        Người viết tin bài – Mai Hương