Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề học kì II năm học 2016- 2017

Trường THCS Hồng Thái Đông thực hiện chuyên đề học kì II năm học 2016- 2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và Kế hoạch hoạt động tháng 4 của chuyên môn nhà trường , hai tổ chuyên môn trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức Chuyên đề Học kì II năm học 2016- 2017 với trọng tâm tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng triệt để đồ dùng thiết bị dạy học và phát huy tinh thần học tâp, rèn luyện của học sinh.


Chiều ngày 20/04 /2017, tổ KHXH  thực hiện Chuyên đề " Giáo dục đạo đức cho học sinh trong môn giáo dục công dân." Phần báo cáo do đồng chí Phạm thị Thuyết trình bày ; bài dạy minh họa môn Giáo dục công dân 8- : "Phòng, chống tệ nạn xã hội " do đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan thể hiện.

          Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2017, tổ KHTN thực hiện chuyên đề dạy học tích hợp sử dụng kiến thức liên môn. Phần báo cáo do đồng chí Trần Thị Thu Thương trình bày; giờ dạy minh họa do đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp thể hiện, môn sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường.

          Cả hai chuyên đề của hai tổ chuyên môn đều bám sát thực trạng dạy và học của nhà trường và đưa ra những giải pháp phù hợp, có hiệu quả. Các chuyên đề được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá đạt kết quả tốt và tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

 

Hình ảnh hoạt động chuyên đề

 

Đ/c: Phạm Thị Thuyết báo cáo chuyên đề

 

Đ/c: Nguyễn Thị Kim Loan Thực hiện tiết dạy chuyên đề

 

Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung- P.hiệu trưởng nhà trường tổng kết , đánh giá chuyên đề tổ xã hội

 

Đ/c: Nguyễn Xuân Hiệp thực hiên tiết dạy chuyên đề tổ tự nhiên

 

Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung- P.hiệu trưởng nhà trường tổng kết , đánh giá chuyên đề tổ tự nhiên

 

 

Người viết tin bài: Mai Hương