Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức Chuyên đề Học kì I năm học 2015- 2016

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức Chuyên đề Học kì I năm học 2015- 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2015- 2016 do chuyên môn nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng, ngày 12 tháng 11 năm 2015, hai tổ chuyên môn trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức chuyên đề cấp trường với sự chỉ đạo của các đồng chí trong BGH nhà trường và sự tham gia đầy đủ của các đồng chí giáo viên trong hai tổ .

Tiếp tục phát huy có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ở các năm học trước, tổ KHXH xây dựng chuyên đề Học kì I năm học 2015- 2016 với nội dung "Dạy học theo chủ đề tích hợp trong bộ môn Ngữ văn THCS". Phần báo cáo lí thuyết do đồng chí Nguyễn Thị Thơm trình bày đã đưa ra một số vấn đề cơ bản về lí do và  thực tế giảng dạy bộ môn Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Báo cáo cũng làm rõ những giải pháp cụ thể khi vận dụng kiến thức liên môn và nội môn để tích hợp trong giờ dạy Ngữ văn tại trường THCS Hồng Thái Đông. Việc dạy học theo định hướng tích hợp không chỉ bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng đảm bảo kiến thức trọng tâm trong giờ dạy mà còn làm cho kiến thức được mở rộng phong phú, khắc sâu nội dung bài học và tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Sau báo cáo lí thuyết, đồng chí Phạm Thị Thuyết thể hiện giờ dạy thự nghiệm với môn Ngữ văn 7- Bài 8, tiết 30: Qua đèo Ngang. Trong giờ dạy này, GV đã Ứng dụng CNTT có hiệu quả thông qua việc khai thác các hình ảnh, các thông tin kiến thức liên môn và nội môn như: Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc, Địa lí,... nhằm giúp học sinh hiểu được kiến thức cơ bản, hiểu tính chất các  vấn đề đặt ra trong bài học từ đó tạo hứng thú khi học bộ môn Văn nói chung cũng như tìm hiểu phần Văn học trung đại nói riêng.

            Cũng trong thời gian này, tổ KHTN thực hiện chuyên đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn Hình học cấp THCS do đồng chí Đào Thanh Hải  báo cáo phần lí thuyết và đồng chí Trần Thị Hiền dạy thực nghiệm ở lớp 8C- Tiết 26: Đa giác, đa giác đều. Chuyên đề đã đưa ra được các giải pháp cơ bản đảm bảo mục tiêu giảng dạy bộ môn và phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh nhà trường.

Cả hai chuyên đề đều đạt kết quả tốt. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm của hai tổ chuyên môn trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20/11 của học kì I năm học 2015- 2016.

 

Một số hình ảnh của chuyên đề

 

Đ/c: Trần Thu Hiền thực hiện tiết dạy môn hình học 8.

 

Đ/c Đào Thị Thanh Hải báo cáo chuyên đề môn hình học 8.

 

Đ/c: Pham Thị Thuyết  thực hiện tiết day môn ngữ văn 7.

 

Đ/c: Đinh Thị Ngọc Dung - phó hiệu trưởng nhà trường đánh giá, nhận xét buổi chuyên đề. 

 

 

Người viết tin bài: Mai Hương