Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức giờ chào cờ đầu tuần.

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức giờ chào cờ đầu tuần.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của PGD & ĐT Đông Triều với nội dung: nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh thông qua giáo dục đạo đức trong các trường THCS; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2016- 2017 của Thị xã về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Liên đội dưới cờ nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của thiếu nhi trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh, trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức thực hiện đổi mới nội dung và hình thức giờ chào cờ đầu tuần năm học 2016- 2017.


Giờ chào cờ là tiết học đặc biệt, là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường. Để nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch với nội dung chủ điểm theo từng tuần, từng tháng, đồng thời chỉ đạo Liên đội kết hợp với giáo viên trực ban hàng tuần triển khai nội dung chương trình chào cờ theo từng chủ đề cụ thể. Bên cạnh việc rút ngắn phần tổng kết thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhắc nhở học sinh và triển khai kế hoạch trong tuần,  nhà trường đã chủ động lồng ghép tích hợp giáo dục học sinh về pháp luật, an toàn giao thông, về những đề thời sự đang được quan tâm:  giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai… Các nội dung trên được chuyển tải bằng nhiều hình thức như: các tiết mục văn  nghệ, các tiểu phẩm tuyên truyền của học sinh, các bài viết và tư liệu tuyên truyền của giáo viên ...

Từ  sự đổi mới đó, chất lượng giờ chào cờ đã được nâng lên. Tiết sinh hoạt dưới cờ thực sự hào hứng, sinh động, phong phú, thu hút học sinh tham gia, mang tính giáo dục cao, tạo được không khí thoải mái và tâm lý phấn khởi cho học sinh bước vào tuần học  mới. Đây cũng là dịp  để các em hòa đồng trong môi trường sinh hoạt tập thể, được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích đồng thời rèn luyện kĩ năng sống để tự hoàn thiện mình.

Hình ảnh hoạt động sinh hoạt Liên đội dưới cờ

 

                                                                                  Người viết tin bài: Mai Hương