Asset Publisher

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017

Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017

Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2017, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức lễ kí cam kết, thực hiện nội dung Kế hoạch 150/ KH- PGD &ĐT về việc " Tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều năm 2017.


Dưới sự điều hành của đồng chí Ngô Văn Quyến- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, tập thể giáo viên nhà trường đã thông qua mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch. Đồng chí Đinh Thị Ngọc Dung- Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Thị Mai- Chủ tịch Công đoàn cùng hai đồng chí tổ trưởng hai tổ chuyên môn đại diện cho các bộ phận, đoàn thể nhà trường kí cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sau đó là sự đồng thuận và ký kết của toàn thể giáo viên nhân viên nhà trường về toàn bộ các nội dung đã quy định.

Với các nội dung đã cam kết, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên sẽ ý thức đầy đủ hơn nữa và nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến lề lối làm việc nhằm tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tập thể nhà trường ngày một vững mạnh hơn.

 

Hình ảnh của hội nghị

 

Người viết tin bài: Mai Hương