Trường THCS Hồng Thái Đông- Bồi dưỡng chuyên môn năm học 2018- 2019.

Chiều ngày 30,31 tháng 8 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Hiệu trưởng nhà trường và sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Hiệp- Giáo viên phụ trách CNTT nhà trường, hai tổ chuyên môn trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức tập huấn cho giáo viên về nội dung : Thiết kế bài giảng E-Learning .


Một số hình ảnh của buổi tập huấn

 

Bài giảng E-Learning là sản phẩm được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng , có khả năng tích hợp đa phương tiện gồm phim (video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, ... Mục tiêu chính của việc xây dựng các bài giảng là giúp người học hiểu bài dễ hơn, chính xác hơn; đề cao tính cá thể tự lập , giúp người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, hệ thống bài tập khá phong phú với các câu hỏi được xây dựng nhằm kích thích tính động não của người học, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm, chú trọng tính chủ động.

Đây là nội dung tập huấn khá quan trọng, bám sát yêu cầu của Phòng giáo dục trong Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên. Sau buổi tập huấn, đa số các đồng chí giáo viên đã nắm được các bước cơ bản để xây dựng, thiết kế bài giảng E-Learning và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa để sử dụng trong quá trình giảng dạy trong nhà trường .

 

Người viết tin bài: Mai Hương


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất