Trường THCS Hồng Thái Đông tổ chức dạy chuyên đề học kỳ 1

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và kế hoạch hoạt động của chuyên môn Nhà trường trong học kỳ I, chiều ngày 22/11/2018 hai tổ Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội đã thực hiện chuyên đề dạy học cấp tổ với hai bộ môn: Ngữ văn và Vật lí.


Trong bộ môn Vật lí, tổ KHTN thực hiện chuyên đề " Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực và PHTM trong giảng dạy môn Vật lí THCS". Người báo cáo chuyên đề đồng chí Nguyễn Thị Nga; người dạy thực nghiệm đồng chí Nguyễn Thị Hương  với bài "  Điện năng- công dụng của dòng điện"  - tiết 1, Vật lí lớp 9.

Đ/c:  Nguyễn Thị Hương thực hiện tiết dạy

 

      Trong bộ môn Ngữ văn – Tổ KHXH ,phần báo cáo đồng chí Nguyễn Thị Thơm với chuyên đề "Dạy học tích hợp đạo đức, quốc phòng an ninh trong môn Ngữ văn THCS". Người dạy thực nghiệm đồng chí Lê Thị Quyên:  Bài12- tiết 48: Cảnh khuya  - Ngữ văn 7 .

Đ/c: Lê Thị Quyên thực hiện tiết dạy

 

      Nhìn chung ở cả hai chuyên đề của hai tổ đã bám sát thực tế dạy và học của Nhà trường, bám sát kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn  trong năm học 2018-2019. Đây là những vấn đề rất cần thiết và quan trọng trong quá trình giảng dạy  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

      Các báo cáo chuyên đề đã được các đồng chí trong hai tổ nghiên cứu ngay từ đầu năm học và được trình bày rất khoa học, đảm bảo yêu cầu của việc đổi mới dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và,phòng học thông minh; giáo dục an ninh quốc phòng, giáo dục đạo đức cho học sinh qua mỗi bài học ở các môn.

     Các tiết dạy thực nghiệm thể hiện sự đổi mới phương pháp, sự nhịp nhàng kết hợp giữa giáo viên và học sinh.  Điều đó đã tạo ra không khí học tập sôi nổi ,nhiều em học sinh đã thể hiện tư duy sáng tạo ,khả năng trình bày, cảm thụ các vấn đề văn học một cách một cách sâu sắc. Chính tinh thần và kết quả học tập của các em trong mỗi giờ dạy thực nghiệm  của chuyên đề cho thấy các vấn đề nghiên cứu là phù hợp và cần thiết.

Tiết dạy ứng dụng phòng học thông minh vào giảng dạy.

 

      Cả hai chuyên đề cấp cấp tổ đều được BGH Nhà trường đánh giá cao. Chắc chắn rằng với việc ứng dụng các chuyên đề vào đồng bộ ở tất cả các bộ môn sẽ giúp cho chất lượng dạy và học của Trường THCS Hồng Thái Đông ngày càng nâng lên rõ rệt. Chuyên đề học kì I thành công tốt đẹp sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

 

 

Người viết tin bài: Phạm Phương


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất