BÁO CÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ, CBQL VÀ NHÂN VIÊN Năm học 2014- 2015


 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

29

26

03

 

 

21

06

02

0

 

I

Giáo viên

23

21

02

 

 

17

6

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

 

 

 

 

4

0

 

 

 

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Văn

6

 

 

 

 

5

1

 

 

 

5

Sử

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Ngoại Ngữ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7

Sinh

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

8

Mỹ thuật

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9

Âm Nhạc

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

GDCD

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

12

Thể dục

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

13

Địa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

3

1

 

 

2

 

2

 

 

1

Nhân viên văn thư-tq

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên thiết bị

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

                                    

                                           Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2014                                                                         

Thủ trưởng đơn vị

    ( Đã ký)

                                                                

                                     

                                                               Ngô Văn Quyến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: