DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020- 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

LLCT

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Thanh

08/01/1971

HT

ĐHGDCT

TC

0919 776 235

 

2

Nguyễn Thị Thương

08/09/1974

PHT

ĐH Ngữ văn

TC

0919 906 659

 

3

Dương Thị Ánh

18/08/1998

TPT

CĐ Âm nhạc

SC

0397 365 588

 

4

Mai Thị Hương

18/01/1975

TTCM

ĐH Ngữ văn

SC

0934 330 439

 

5

Đào Thị Thanh Hải

06/10/1969

TTCM

ĐH Toán

SC

0984 828 870

 

6

Trần Thị Mai

25/01/1974

 

ĐH Ngữ văn

TC

0784 586 386

 

7

Trần Thị Thu Thương

19.04/1978

TPCM

ĐH Sinh học

SC

0967 674 833

 

8

Phạm Thị Phương

25/11/1975

CTCĐ

ĐH Ngữ văn

 

0987 962 288

 

9

Nguyễn Đức Thịnh

12/06/1979

 

ĐH TDTT

SC

0987 733 866

TTrND

10

Nguyễn Hồng Hạnh

21/04/1989

 

ĐH Mỹ thuật

SC

0979 214 889

 

11

Hồ Thị Hải Yến

08/02/1970

 

CĐ Ngữ văn

 

0363 137 785

 

12

Nguyễn Thị Hương

14/10/1971

 

ĐH Toán

SC

0976 919 671

 

13

Phạm Thị Thuyết

31/10/1974

 

CĐ Ngữ văn

 

0377 418 404

 

14

Lê Thị Quyên

25/10/1974

 

ĐH Ngữ văn

 

0378 507 938

 

15

Bùi Thị Quế Hồi

21/08/1976

 

ĐH T. Anh

 

0916 108 202

 

16

Nguyễn Thị Kim Loan

22/03/1980

 

ĐH Ngữ văn

 

0353 400 409

 

17

Nguyễn Xuân Hiệp

28/07/1981

 

ĐH Sinh học

SC

0982 738 271

TTHTCĐ

18

Lê Thị Minh Hồng

26/11/1971

 

ĐH T.Anh

SC

0377 189 286

 

19

Đặng Thị Hằng

29/11/1984

UVBCHCĐ

ĐH Toán

SC

0373 395 566

 

20

Nguyễn Thị Thơm

11/01/1989

 

ĐH Văn Địa

 

0982 798 638

 

21

Phạm Thị Bích Liên

30/05/1978

 

ĐH T.Anh

 

0974 319 258

 

22

Lê Phương Thảo

11/10/1994

 

ĐH Hóa S

 

0965 643 248

 

23

Lương Thị Thu Huyền

17/02/1996

 

ĐH Toán

SC

0364 571 479

 

24

Phạm Thanh Huyền

16/10/1995

 

ĐH  Vật lý

 

 

 

25

Trần Thị Hoa

19/02/1978

 

ĐH TB-TN

 

0705 684 618

TV-YT

26

Hoàng Thị Hằng

14/09/1989

 

TC TB-TV

SC

0358882068

TB

27

Nguyễn Thị Ngọc

10/12/1985

 

ĐH Tin

SC

0365 985 868

HC

 

Đại học 23

Cao đẳng 03

Trung cấp 01

Hợp đồng 0

Đảng viên17

LLCT: TC:03, SC 14

GĐ chính sách

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu