Thông tin CBGV


   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

THÔNG TIN CBGV TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG                                                  

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG          

 NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

NGÔ VĂN QUYẾN

1958

1982

HIỆU TRƯỞNG

ĐH QUẢN LÝ

0916108191

2

ĐINH THỊ NGỌC DUNG

1975

1995

P. HIỆU TRƯỞNG

ĐH HOÁ HỌC

0978898539

3

TRẦN THỊ MAI

1974

1995

CHỦ TỊCH CĐ

ĐH VĂN

0902190461

4

ĐÀO THỊ THANH HẢI

1969

1993

TỔ TRƯỞNG KHTN

ĐH TOÁN

0333667739

5

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

1974

1995

TỔ TRƯỞNG KHXH

ĐH VĂN

0936564195

6

NGUYỄN THỊ XUÂN

1957

1978

TỔ PHÓ TỔ TN

CĐ TOÁN

0333679106

7

HỒ THỊ HẢI YẾN

1970

1996

TỔ PHÓ TỔ XH

CĐ VĂN

0333851889

8

DƯƠNG THỊ ÁNH

1987

2011

TỔNG PT ĐỘI

CĐ NHẠC

1697365588

9

VŨ THỊ VÂN

1959

1980

GIÁO VIÊN

ĐH GDCD

3332243440

10

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

1960

1984

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN

0333679142

11

NGUYỄN THỊ THUÝ

1962

1983

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN

0333679398

12

LÊ THI QUYÊN

1974

1995

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

0934694865

13

PHẠM THỊ THUYẾT

1974

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

0934694127

14

PHẠM THỊ PHƯƠNG

1975

1996

GIÁO VIÊN

CĐ VĂN SỬ

0987962288

15

MAI THỊ HƯƠNG

1975

1996

GIÁO VIÊN

ĐH VĂN

0934330439

16

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

1977

1998

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

0333679171

17

VŨ THỊ NGUYỆT

1978

1999

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

0953083769

18

BÙI QUẾ HỒI

1976

1998

GIÁO VIÊN

ĐH ANH

0916108202

19

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

1980

2002

GIÁO VIÊN

ĐH VĂN

0333679444

20

NGUYỄN THỊ HIỀN

1957

1981

GIÁO VIÊN

CĐ SINH

3336330773

21

NGUYỄN THỊ DIỆP

1958

1980

GIÁO VIÊN

CĐ HOÁ

0333589151

22

NGUYỄN THỊ THỬ

1959

1980

GIÁO VIÊN

CĐ TOÁN

0333589281

23

LÊ HỒNG NGÂN

1960

1985

GIÁO VIÊN

ĐH GDTC

0977004812

24

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

1971

1993

GIÁO VIÊN

ĐH TOÁN

0976919671

25

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

1975

1996

GIÁO VIÊN

ĐH TOÁN

0906285889

26

TRẦN THU HIỀN

1976

1996

GIÁO VIÊN

ĐH TOÁN

0902225003

27

TRẦN THỊ THU THƯƠNG

1978

1998

GIÁO VIÊN

CĐ SINH- HOÁ

0987398546

28

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

1979

2002

GIÁO VIÊN

CĐ SINH-TD

0987733866

29

NGUYỄN XUÂN HIỆP

1981

2005

GIÁO VIÊN

CĐ SINH-TD

0982738271

30

NGUYỄN THỊ MAI XUYẾN

1980

2006

GIÁO VIÊN

TC MỸ THUẬT

0948414668

31

PHẠM THỊ THUỶ

1981

2001

KẾ TOÁN

TC KẾ TOÁN

0936132466

32

LÊ THỊ THU HIỀN

1987

2009

HÀNH CHÍNH

TC KẾ TOÁN

0168246062

nhấn đây