KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Hồng Thái Đông, ngày 29  tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/ 2016

I. Trọng tâm công tác chuyên môn tháng 05/2016

1. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học trong nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ II theo lịch của PGD, coi, chấm, nhập điểm, đánh giá, xếp loại hai mặt giáo dục chính xác, khách quan, công bằng.

- Rà soát chương trình, dạy hết cho HS không cắt xén, dồn chương trình cuối năm.

- Báo cáo điểm thi, kết quả kỳ 2 và cả năm. Vào điểm sổ lớp, điểm trực tuyến và học bạ.

- Báo cáo kết quả về PGD&ĐT theo đúng kế hoạch.

- Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên về tổ chuyên môn.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HS khối 9 thi THPT. Tuyên truyền nhằm phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại HS giữa các lớp chủ nhiệm. Xét duyệt kết quả HK2 và cả năm các lớp ( HLực và HKiểm)

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

- Tổ chuyên môn:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm. Thống kê tỷ lệ đạt ở các bộ môn.

- Tổng kết tổ, trường. Bình xét thi đua năm học 2015 -2016.

2. Lao động:

- Dọn vệ sinh quang cảnh trường học và khu vực xung quanh lớp học.

3. Công tác khác:

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện PPC, chế độ cho điểm GV

- Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài. Duyệt học bạ các lớp

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9. Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng.

- CNTT: Rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị mô hình "lớp học thông minh"

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5) và ngày sinh nhật Bác (19/5).

- Lập danh sách giáo viên tham gia coi, chấm thi tuyển sinh THPT, tuyển sinh 6 năm học 2016-2017 về PGD.

- Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2015-2016.

II.Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

02/5 – 22/5

  • Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập.

Hoàn thành đăng ký các loại đầu sổ và VPP cho GV

- Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên về tổ chuyên môn.

 

03/05- 05/05

-  Coi chấm kiểm tra học kỳ II.

 

 Theo KH Phân công

09/05

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9

 PGD

11/5

- Hoàn thành các báo cáo: báo cáo điểm thi, chất lượng bộ môn HK2 và cả năm  về BGH

- GVCN:  báo cáo chất lượng 2 mặt GD của HK2 và cả năm (Báo cáo nộp đúng thời gian quy định)

BGH, TT, GV đc phân công .

12/5

- Nộp báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm về PGD

 - Tổ chức xét duyệt hồ sơ tổt nghiệp lớp 9. Duyệt học bạ K9

 

10-15

- Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2015-2016.

 

 

18/5

- ĐH cháu ngoan Bác Hồ.

 

19 -20

- Gv bộ môn hoàn tất học bạ khối 6,7,8

 

22/5

- GVCN: - Hoàn thành sổ lớp và học bạ

           - Nộp DS HS giỏi, HS tiên tiến, HS thi lại (Nếu có)

Theo lịch

23/5

- Kiểm tra việc thực hiện PPC, chế độ cho điểm GV

- Kiểm tra sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài

 

 

 

 

24/05

 

- Sơ kết tổ: Nội dung:

+ Thống kê chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm

+  Tổng kết công tác chuyên môn, bình bầu cá nhân tiên tiến xuất sắc.

 + Hoàn thành hồ sơ tổ nộp về BGH

 

 

 

Theo lịch

25/05

28/05

- Duyệt học bạ khối 6,7,8 Tổng kết toàn trường.

- Hoàn thiện minh chứng đón trường chuẩn quốc gia.

BGH, GVCN, Nhóm PC

 

28-30

Tổng kết toàn trường

 

                                                                                                                         

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- VP nhà trường;

- Tổ CM;

- Lưu.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Đinh Thị Ngọc Dung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu