Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Thị Quyên
Email: thcs.htd.ltquyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường THCS Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Ngữ văn 6, Lịch sử 7, Công nghệ 6
Thống kê:  Tổng số bài: 215       Đã duyệt: 89       Tổng điểm: 17

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt