Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thơm
Email: thcs.htd.ntthom@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Hồng Thái Đông
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 394       Đã duyệt: 280       Tổng điểm: -3

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt