Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2020 – 2021


Biểu mẫu 12

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

27

   

23

3

1

 

9

15

         

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

                           

1

Ngữ văn

4

 

 

3

1

 

 

3

1

 

 

 

 

 

2

Toán

3

   

3

       

3

         

3

1

   

1

     

1

           

4

Công nghệ

1

   

1

     

1

           

5

Hóa học

1

   

1

       

1

         

6

Sinh học

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

7

Lịch sử

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8

Địa lý

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9

GDCD

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

Tiếng Anh

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

11

Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

Âm nhạc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

                           

1

Hiệu trưởng

1

   

1

       

1

         

2

Phó hiệu trưởng

1

   

1

       

1

         

III

Tổng phụ trách

1

     

1

   

1

           

IV

Nhân viên

                           

1

Nhân viên văn thư

1

   

1

                   

2

Nhân viên kế toán

                           

3

Thủ quỹ

                           

4

Nhân viên y tế

                           

5

Nhân viên thư viện

1

   

1

                   

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

       

1

               

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

                           

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

                           

9

                           

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 25 tháng năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu